KNIHY - UKÁZKA

Kravaťáci (Mladá fronta, 2012)

Odkud vyvěrají lidské zdroje...
Blondýna s velkým poprsím a úzkým pasem Sosnu od prvního okamžiku nějak zvláštně popuzovala. Magdalena Maříková měla neobvykle vysoký vibrující hlas, obrovské brýle se zlatými obroučkami a v přiléhavém černožlutém kostýmku vypadala jako bzučící vosa. Brzy po svém nástupu sezvala Magdalena Maříková celé vedení elektrárny na poradu s personálním oddělením. Nejdřív před zraky jaderných odborníků zazářil černý atom ve zlatém poli, pak položila otázku: „Jaká je vize naší divize?“

Přes velkou obrazovku se rozsvítil nápis: Zaujmout významné postavení.

„Divize human resources je v ATOMu zanedbávanou popelkou. Nastoupila jsem, abych postavení lidských zdrojů v elektrárně změnila, protože naší ambicí je stát se opinion-makery,“ pravila Jaderná vosa, zatímco Václav Sosna pozoroval, jak se jeho kolegové začínají netrpělivě vrtět na židlích. Z ranní porady vedení měl každý spoustu úkolů v souvislosti s nadcházející hrozbou sněhové vichřice. Připravoval se rozpis služeb pro pohotovostní výjezdy, pokud by vítr poškodil elektrické vedení či došlo k poruše na rozvodnách v Kyjích a pod Heřmanskou přehradou. Pavel Plamínek dohlížel na kontrolu záložních zdrojů a tvářil se od rána hodně kysele. Václav Sosna už ho znal. V jeho obličeji se vždycky okamžitě zračilo, když směna nešlapala podle naplánovaného scénáře. Vypadalo to, že s dieselagregáty je něco v nepořádku.

„Milí pánové, rozcvičíme se malým brainstormingem,“ začala Jaderná vosa. „Co může divize HR udělat pro to, abychom získali klíčovou pozici určující autority best practice?“ Nikdo se nehlásil. „Zkuste predikovat své potřeby a podle toho stanovíme správně headcount!“

„Tomuhle já nerozumím. Mám službu,“ omluvil se jako první šéf velína, jaderný fyzik Emil Forejt.

„Milý kolego, snad se bez vás elektrárna ještě chvíli obejde. Tohle si musíte poslechnout!“ uzemnila ho rázně Magdalena Maříková. „Jde o to, že jedním z faktorů, které ovlivňují cashflow, je přezaměstnanost ve výrobních procesech. Ráda bych vám nabídla benchmark. Máme třeba úseky, které nebyly nikdy skutečně zprovozněny, elektrárna je vůbec nepotřebovala, a přesto tam nevyužíváme ani synergie efektů.“

„Musím do výroby,“ zvedl se i Pavel Plamínek. Za ním nekompromisně opouštěli své židle i další. Personalistka pohlédla omluvně řediteli Sosnovi do tváře, zhrzeně pozdvihla obočí a ukončila svou prezentaci: „Než se rozejdete na coffeebreak, zapište se mi, drahouškové, na teambuilding s bowlingem.“

„Teambuilding s bowlingem,“ zopakoval Václav Sosna, zatímco Magdalena Maříková směrem k němu tiše poznamenala, že s těmi debily bude zřejmě dost těžká práce. Vtom se otevřely dveře a do sálu se vrátil rozhněvaný vedoucí směny Pavel Plamínek.

„Pane generální, při kontrole záložních zdrojů se zasekl dieselový agregát, motor stojí, trysky jsou zanesené strašným svinstvem. To vy jste dal příkaz, aby se palivo průběžně nevyměňovalo?“

„Staré palivo odčerpejte a dieselagregát co nejrychleji zprovozněte. Já tenhle šlendrián okamžitě prošetřím,“ zavelel rozhodně Václav Sosna, zatímco Jaderná vosa pravila, že „k těm pitomým agregátům pro jistotu navýší headcount“.

Proboha?! Co mu to sem poslali za ženskou?!

„Selhal zdroj Václav GŘOJ,“ veršuje si v duchu Václav Sosna. GŘOJ 001 má už totiž napsáno na své identifikační kartě – Generální Ředitel Organizační Jednotky. Než do ATOMu přišla Magdalena Maříková, měli všichni zaměstnanci na visačkách jména a lidem z personálního se říkalo kádrováci. Teď jsou to human resources, lidské zdroje… Je legrační říkat lidem zdroje. Vypadá to, jako když odněkud všichni vyvěráme. Jsme jako minerálka, prýštící z léčivého pramene? Ropa, stříkající z vrtu? Nebo jsme jako uhlí, přinášející teplo? Pro Václava Sosnu byla jediným hřejícím zdrojem Anežka.zpět

Blog posluchačů Kurzů tvůrčího psaní podle Arnošta Lustiga  |  www.psani-podle-lustiga.cz

Dana Emingerová © 2014, all rights reserved. Design by BARBARA PIVEČKOVÁ - BARBARA DESIGN, Code by FILIP HORÁK